นำก้อนอิฐประมาณ 100 ก้อน มาวางเรียงไว้ในห้องที่มีหน้าต่างเปิดไว้
จากนั้นส่งกลุ่มคนที่ต้องการทดสอบเข้าไป แล้วปิดห้องโดยล็อคจากด้านนอก ปล่อยให้รอแบบนั้นประมาณ 6 ชั่วโมงจากนั้นวิเคราะห์ผลตามข้อมูลต่อไปนี้
ถ้ากลุ่มนั้นกำลังนั่งนับอิฐ นับแล้วนับอีกว่ามีกี่ก้อน -ให้ไปอยู่แผนกบัญชี
 1. ถ้ากลุ่มนั้นทำอิฐกระจัดกระจายเลอะเทอะเต็มห้อง -ให้ไปอยู่แผนกวิศวกรรม
 2. ถ้ากลุ่มนั้นจัดก้อนอิฐใหม่ ให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง - ให้ไปอยู่แผนกวางแผน
 3. ถ้ากลุ่มนั้นเอาอิฐขว้างกันเล่นอยู่ - ให้ไปอยู่ Operation
 4. ถ้ากลุ่มนั้นหลับอยู่ - ให้ไปอยู่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 5. ถ้ากลุ่มนั้นทำให้อิฐแตกเป็นชิ้นๆ - ให้ไปอยู่ IT
 6. ถ้ากลุ่มนั้นนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร - ให้ไปอยู่ HR
 7. ถ้ากลุ่มนั้นขว้างอิฐออกไปนอกหน้าต่าง - ให้ไปอยู่แผนกวัสดุ
 8. ถ้ากลุ่มนั้นถืออิฐไว้ไม่ยอมวาง - ให้ไปอยู่ INTERNAL AUDIT
 9. ถ้ากลุ่มนั้นบอกคุณว่าได้นำอิฐไปเรียงอยู่หลายแบบ (จนเบื่อแล้ว) แต่อิฐไม่ได้ขยับไปไหนแม้แต่ก้อนเดียว - ให้ไปอยู่ Sales
 10. ถ้ากลุ่มนั้นแว่บหายไปจากห้องแล้ว - ให้ไปอยู่ Marketing
 11. ถ้ากลุ่มนั้นนั่งเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง - ให้ไปอยู่ Strategic Planning
 12. ถ้ากลุ่มนั้นนั่งคุยกันโดยไม่ได้ขยับอิฐแม้แต่ก้อนเดียว...ให้ไปเป็นผู้บริหารระดับสูง

 

edit @ 31 Jul 2009 00:27:14 by siamstory

Comment

Comment:

Tweet